”Portfolio Management är ett viktigt verktyg för att genomföra strategin. Det gör att organisationen kan fatta beslut om vad man ska investera i och vad inte. Portfoliostyrning är en pågående process som hjälper en organisation att svara på ett snabbt föränderligt ekosystem. ”

– Reni Waegelein, Head of Lean Transformation

Portfolio management

All utveckling skall stödja företagets strategi. Vi hjälper dig med att omvandla strategiska teman till koncept inom digital utveckling. För varje koncept preciserar vi mål och definierar business cases. Vi kartlägger relationer och beroenden mellan olika koncept och använder kartläggningen till att stötta er i portfolio management och prioritering. Vid behov så coachar vi er i lean utveckling och projektledning.

Våra tjänster:.

  • Utveckling av övergripande portföljstyrning (övergripande)
  • Portföljvisualisering
  • Jämförelser av portföljstyrningsverktyg och rekommendationer
  • Nulägesanalys av existerande portfölj (förvaltning)
  • Lean & Agile mognadsanalys

Kontakta oss, så skräddarsyr vi ett servicepaket som passar behoven i din organisation.


Fråga mer!

Thomas Fleming, CEO