“Teorier inom Lean Agile är lätta att lära ut, men den verkliga förändringen sker tack vare människorna i projekten.”

– Reni Waegelein, Service Area Lead

‹ Tillbaka

Operativa verksamhetsmodeller

En operativ verksamhetsmodell beskriver hur ett företag eller en organisation har arrangerat sin verksamhet för att uppnå strategiska mål. Den består av företagets processer, dess interna och externa organisation som genomför dessa samt av IT, data, organisationens hanteringsmodell, kompetenser och KPI:er som stöder dessa.

Operativa verksamhetsmodeller skiljer sig från varandra, även mellan företag som arbetar inom samma bransch, det bestämmer till exempel hur kundcentrerat, kostnadseffektivt eller högklassigt företag producerar sina produkter eller tjänster.

Alla företag har en operativ verksamhetsmodell, vare sig den byggts med medvetna beslut eller omedvetet utvecklats. När ett företag vill eller måste välja en ny strategisk linje eller planerar utvecklingsprojekt inom kundhantering, informationshantering eller digitala tjänster måste man nästan alltid uppdatera eller göra en ny operativ verksamhetsmodell.

Insikt om företagets operativa verksamhetsmodells nuläge och förändringsbehov har en nyckelposition i genomförandet av strategiska projekt samt deras framgång. Hur ser våra processer ut för tillfället? Hur borde de fungera i fortsättningen? Hur har vi organiserat oss? Borde man i fortsättningen centralisera funktioner? Hur mäter man prestation och effektivitet? Hur utnyttjar vi våra nätverk med både kunder och partners? Vilken ny information eller vilket nytt IT-system behöver vi?

Specificering av IT-systemkrav eller val av IT-system kan göras först när företaget beslutat om vilka förändringar som bör göras i dess operativa verksamhetsmodell. Detta gäller oavsett ifall projektet genomförs med vattenfallsmodellen eller med agila metoder.

Om det inte finns en operativ verksamhetsmodell som bas för IT-systemkrav finns det risk för att följande scenarios:

  • Projektet eller medarbetare i projektet skapar själva egna antaganden på lösa grunder och grundar sina IT-systemkrav på dessa.
  • IT-systemkraven baseras på den nuvarande operativa verksamhetsmodellen, varvid ingen strategisk förändring sker, utan IT-investeringen används för att ersätta ett gammalt system med ett likadant nytt system.

Vi hjälper våra kunder att förstå hur sambanden mellan olika delområden av företagets operativa verksamhetsmodell hänger ihop med ett lyckat genomförande av IT-projekt och hur viktiga de är för att säkra affärsfördelar. Tillsammans med våra kunder skissar vi upp nuläge och målbilden för deras operativa verksamhetsmodell, till exempel med hjälp av metoder för process- eller kompetensanalys, samt skapar en åtgärdsplan för att nå målbilden och önskat resultat.

Vår starka kompetens inom kundcentrerad design garanterar att vi redan i planeringen av verksamhetsmodeller iakttar hur förändringarna påverkar organisationen och kundupplevelsen.

Vill du veta mer?

Thomas Fleming, CEO

Kontakta mig