‹ Information Management

Master Data Management

Vikten av att fokusera på och investera i Master Data Management är lätt att motivera. Master Data är all den information runt vilken företagets hela affärsverksamhet kretsar. Exempel på detta är kunddata, finansiell data, persondata, produktdata och produktionsinformation.

En effektiv hantering av Master Data genom Master Data Management (MDM) är en väsentlig del av företagets informationshantering och rätt hanterad innebär det att all den information som är nödvändig för att snabbt, effektivt och säkert driva ett bolag, är högklassig och lättillgänglig genom hela organisationens funktioner.

Med rätt hantering av er Master Data kan ditt företag uppnå betydande konkurrensfördelar i form av högre avkastning, kostnadseffektivitet, riskhantering och bättre beslutsfattande.

Produkter

MDM-kurser & utbildning

På våra kurser i Master Data får du en djupdykning i branschens bästa praxis och metoder genom riktiga kundexempel. Vi erbjuder konkreta verktyg och arbetsmodeller för att framgångsrikt utveckla Master Data Management i alla typer av företag oberoende dess storlek.

Efter vår MDM-kurs så kommer du vara redo att driva Master Data projekt i dess olika skeden, allt från att mappa upp de affärsmässiga fördelarna till hur du implementerar arbetsprocesser, med en förståelse för hur MDM är kopplat till din organisations strategiska utvecklingsverksamhet.

MDM Piloten

Vår MDM Pilot är en koncis, färdigpaketerad tjänst för utveckling av Master Data Management (MDM). Våra metoder, som har finslipats genom flera framgångsrikt genomförda projekt, hjälper ditt företag att identifiera MDM-projektets affärsnytta och sätter snabbt utvecklingsarbetet på rätt kurs.

Statuskontroll av Master Data

Statuskontroll av master data är en tjänst där vi till ett fast pris går igenom och redovisar i ett sammandrag den nuvarande konditionen av organisationens affärskritiska data. Konditionskontrollen skapar en bra bas för en kontinuerlig utveckling av er datakvalitet.

Datastandard

Med hjälp av vår Datastandard beskriver och specifierar vi affärsverksamhetens viktigaste information, såsom kund- och produktinformation samt deras innehålls- och kvalitetskrav. Datastandarden bildar basen för systemutveckling och för en effektiv distribution av data mellan olika system.