”Bäst effekt av service design och användarcentrerad design uppnås av ett holistiskt tänkande, ett effektivt samarbete och genom att kombinera business och teknik.”

– Sakke Mustonen, Service Area Lead

Service design och UX

Vi förespråkar kontinuerlig, iterativ och lean digital service design. Digital effektivitet är våra ledord. För oss innebär användarcentrerad design att designprocessen för digitala tjänster baseras på realistisk och pålitlig information.

Praktiska metoder och ramverk för att säkerställa värdet av service och lösning kommer att hjälpa din organisation att lyckas med att uppnå digital effektivitet. Hur väl vi lyckas mäter vi genom KPIer som fastställts tidigt i processen.

Vi stöder dig och din organisation genom att förbättra kvaliteten på UX för enskilda tjänster och produkter. Vår specialitet är att integrera det sömlöst för ett smidigt genomförande, t.ex. hur design thinking kompletterar ett ramverk som SAFe.

Våra experter arbetar på portfolio-, program- och teamnivå för att styra och optimera en användarcentrerad implementeringsprocess.

Våra tjänster

Kontinuerlig optimering som hörnsten för digital experience

Vet du för lite om dina användare och kunder? Eller har du för mycket information? Har en tidigare testad lösning fungerat annorlunda i produktion än under testning? Är det faktiska värdet av tjänsten bara en gissning?

I designfasen är värdet av den planerade digitala tjänsten som bäst en gissning, även om det testas eller pilotas. Det är först i verkligheten och när tjänsten är i produktion som det sanna värdet visas. När man utvecklar digitala tjänster bör förmågan att snabbt reagera på förändringar eller optimering av prestanda vara ett fundament för arbetssättet.

Testning av en onlinetjänst eller app i designfasen räcker inte. Organisationen måste ha processer som ständigt utvecklar den digitala effektiviteten genom kontinuerlig validering, anpassning, förbättring och optimering. Detta är nödvändigt för att kunna utveckla det faktiska värdet av olika typer av användarupplevelser.

Vi hittar digitala affärsmöjligheter och förfinar dem till implementerade digitala tjänster.

Design Operations (DesOps) – Skala upp din User Experience Design

Vi är passionerade när det gäller Design Systems – och vet vi vet vad som behövs för att få dem att fungera i komplexa organisations- och utvecklingsmiljöer. Vi är väl förtrogna med hur team och organisationer behöver bibliotek för komponenter och stilmallar för att kunna fungera effektivt och samtidigt korta ner utvecklingstiden för olika lösningar.

Vår specialitet är att skräddarsy UX- och designprocesser och få dem att samspela med andra processer i lean agile miljöer i stor skala. En effektiv väg mot värdefulla användarupplevelser är endast möjlig om plattformar och processer fungerar tillsammans. Design Systems är ett levande, praktiskt och vardagligt verktyg för att nå ett fungerande samspel.

Vi är bäst när vi använder effektiva digitala serviceprocesser, verktyg och operationer för att säkerställa de ekonomiska lagren och möjligheten att skala lösningar på olika sätt. Vi garanterar digital effektivitet.

Fråga mer!

Sakke Mustonen, Service Area Lead

Sakke Mustonen

Experter på området

 • Försäljning
Timo Akkola
 • CRM
 • Lösningsarkitektur
Miikka Antikainen
Tomi Bergman
 • Management
Tomi Bergman
Avatar male invert 2
 • Lösningsarkitektur
 • Service design och UX
Adrian Cotfas
Jan Enlund
 • Digitalisering
Jan Enlund
 • Dataskydd
Satu Etelälahti
 • Försäljning
 • Management
Thomas Fleming
  Pia Forsström-Akl
  Sara Fröberg
   Sara Fröberg
    Anssi Haapala
    • Lösningsarkitektur
    Heimo Hänninen
    Nino Ilveskero
    • CRM
    • Försäljning
    • Management
    Nino Ilveskero
    • Service design och UX
    Outi Immonen
    Jukka-Pekka Kääriäinen
    • Digitalisering
    • Lean agile
    • Lösningsarkitektur
    • Management
    Jukka-Pekka Kääriäinen
    • Dataskydd
    Kea Kangas-Lång
    Vesa Kangasperko Talent Base
    • Lean agile
    Vesa Kangasperko
    Helinä Karell
    • CRM
    • Digitalisering
    Helinä Karell
    Esa Karppinen
    • Dataskydd
    Esa Karppinen
    Timo Karsisto
    • Digitalisering
    • Lean agile
    • Lösningsarkitektur
    Timo Karsisto
    Kari Karstila
     Kari Karstila
      Laura Keränen
       Jussa Klapuri
       Laura Koskikallio
        Laura Koskikallio
        Leea Koskinen
        • Dataskydd
        Leea Koskinen
        • Försäljning
        Kristian Kuntsi
        Tero Laatikainen
        • Management
        Tero Laatikainen
        • Digitalisering
        Lauri Lampi
        Katja Leppälä
         Katja Leppälä
         • HR
         Stina Lindberg
         Kristian Lindqvist
          Kristian Lindqvist
          • Försäljning
          Laura Lönnqvist
          Juha Loukola
           Juha Loukola
           Jaana Lounasmeri
            Jaana Lounasmeri
            Mikko Lukkarinen
            • Digitalisering
            • Lean agile
            Mikko Lukkarinen
            • Digitalisering
            • Försäljning
            Sami Masala
            Talent Base Mikko Meriluoto
            • Digitalisering
            • HR
            • Management
            Mikko Meriluoto
            Mikko Mustakallio
            • Digitalisering
            • Lean agile
            • Lösningsarkitektur
            • Management
            Mikko Mustakallio
            Sakke Mustonen
            • Digitalisering
            • Lean agile
            • Service design och UX
            Sakke Mustonen
            Johannes Paarvala
            • Digitalisering
            Johannes Paarvala
            Talent Base Pia Pålson
             Pia Pålson
             Anu Peltola
             • CRM
             • Datahantering och kvalitet
             • Dataskydd
             • Digitalisering
             Anu Peltola
             • Lean agile
             Tuuli Pesonen
             Mesi Poittinen
             • HR
             Mesi Poittinen
             • Digitalisering
             Jouko Poranen
             Eero Puisto
             • Digitalisering
             Eero Puisto
             Vesa Purho
             • Lean agile
             Vesa Purho
             Jari Ratinen
             • Digitalisering
             Jari Ratinen
             Tuija Riekkinen
             • Digitalisering
             • Service design och UX
             Tuija Riekkinen
             Jouni Saarenpää
             • Digitalisering
             • HR
             • Management
             Jouni Saarenpää
             Tytti Söderström
              Tytti Söderström
              Hans-Christian Stoltz
              • Digitalisering
              • Service design och UX
              Hans-Christian Stoltz
               Cora Tenebro Bravo
               Juha Tikkanen
               • Digitalisering
               • Försäljning
               Juha Tikkanen
               Dmitry-Ustinov-Talent-Base
               • Lösningsarkitektur
               • Service design och UX
               Dmitry Ustinov
               Sini Vartiainen
               • CRM
               • Dataskydd
               Sini Vartiainen
               • Digitalisering
               • Lean agile
               • Försäljning
               Marja Viitala
               Reni Waegelein
               • Lean agile
               Reni Waegelein