”Bäst effekt av service design och användarcentrerad design uppnås av ett holistiskt tänkande, ett effektivt samarbete och genom att kombinera business och teknik.”

– Sakke Mustonen, Service Area Lead

Servicedesign och UX

Vi förespråkar kontinuerlig, iterativ och lean digital service design. Digital effektivitet är våra ledord. För oss innebär användarcentrerad design att designprocessen för digitala tjänster baseras på realistisk och pålitlig information.

Praktiska metoder och ramverk för att säkerställa värdet av användarupplevelse och lösning kommer att hjälpa din organisation med att uppnå digital effektivitet. Hur väl vi lyckas mäter vi genom KPIer som fastställs tidigt i processen.

Vi hjälper din organisation genom att förbättra kvaliteten på UX för enskilda tjänster och produkter.

Våra experter arbetar på portfolio-, program- och teamnivå för att styra och optimera användarcentrerade designprocesser.

Våra tjänster

Kontinuerlig optimering som hörnsten för digital experience

Vet du för lite om dina användare och kunder? Eller har du för mycket information? Har en tidigare testad lösning fungerat annorlunda i produktion än under testning? Är det faktiska värdet av tjänsten bara en gissning?

I designfasen är värdet av den planerade digitala tjänsten som bäst en gissning, även om det testas eller pilotas. Det är först i verkligheten och när tjänsten är i produktion som det sanna värdet visas. När man utvecklar digitala tjänster hänger förmågan att snabbt reagera på förändringar ihop med optimering av prestanda.

Organisationen måste ha processer som ständigt utvecklar den digitala effektiviteten genom kontinuerlig validering, anpassning, förbättring och optimering. Detta är nödvändigt för att kunna behålla det faktiska värdet av olika typer av användarupplevelser.

Vi hjälper dig att hitta digitala affärsmöjligheter och förfinar dem till implementerade digitala tjänster.

Design Operations (DesOps) – Skala upp din User Experience Design

Vi är passionerade när det gäller Design Systems – och vet vi vet vad som behövs för att få dem att fungera i komplexa organisations- och utvecklingsmiljöer. Vi är väl förtrogna med hur team och organisationer behöver bibliotek för komponenter och stilmallar för att kunna fungera effektivt och samtidigt korta ner utvecklingstiden för olika lösningar.

Vår specialitet är att skräddarsy UX- och designprocesser och få dem att samspela med andra processer i miljöer med lean agile i stor skala. En effektiv väg mot värdefulla användarupplevelser är endast möjlig om plattformar och processer fungerar tillsammans. Design Systems är ett levande, praktiskt och vardagligt verktyg för att nå ett fungerande samspel.

Vi är bäst när vi använder effektiva digitala serviceprocesser, verktyg och operationer för att säkerställa de ekonomiska lagren och möjligheten att skala lösningar på olika sätt. Vi garanterar digital effektivitet.

Fråga mer!

Sakke Mustonen, Service Area Lead

Sakke Mustonen

Experter på området

 • Försäljning
Timo Akkola
 • CRM
 • Lösningsarkitektur
Miikka Antikainen
Tomi Bergman
 • Data Governance
 • Data management
 • Management
Tomi Bergman
Avatar male invert 2
 • Lösningsarkitektur
 • Service design och UX
Adrian Cotfas
Jan Enlund
 • Digitalisering
Jan Enlund
 • Dataskydd
Satu Etelälahti
 • Försäljning
 • Management
Thomas Fleming
 • Data management
Pia Forsström-Akl
Sara Fröberg
 • Data management
Sara Fröberg
  Anssi Haapala
  • Data management
  • Lösningsarkitektur
  Heimo Hänninen
  Nino Ilveskero
  • CRM
  • Försäljning
  • Management
  Nino Ilveskero
  • Digitalisering
  • Service design och UX
  Outi Immonen
  Jukka-Pekka Kääriäinen
  • Dataplattformar & rapportering
  • Digitalisering
  • Lean agile
  • Lösningsarkitektur
  • Management
  Jukka-Pekka Kääriäinen
   Jori Kallio
   • Data Governance
   • Data management
   • Dataskydd
   Kea Kangas-Lång
   Vesa Kangasperko Talent Base
   • Lean agile
   Vesa Kangasperko
   Helinä Karell
   • CRM
   • Digitalisering
   • Lean agile
   Helinä Karell
   Timo Karsisto
   • Digitalisering
   • Lean agile
   • Lösningsarkitektur
   Timo Karsisto
   Kari Karstila
   • Data management
   Kari Karstila
   • Dataplattformar & rapportering
   Laura Keränen
   Laura Koskikallio
    Laura Koskikallio
    Leea Koskinen
    • Dataskydd
    Leea Koskinen
    • Försäljning
    Kristian Kuntsi
    Tero Laatikainen
    • Data management
    • Management
    Tero Laatikainen
    • Digitalisering
    Lauri Lampi
    Katja Leppälä
    • Data Governance
    • Data management
    Katja Leppälä
    Kristian Lindqvist
     Kristian Lindqvist
     • Försäljning
     Laura Lönnqvist
     Juha Loukola
     • Data management
     • Dataplattformar & rapportering
     Juha Loukola
     Mikko Lukkarinen
     • Digitalisering
     • Lean agile
     Mikko Lukkarinen
     • Digitalisering
     • Försäljning
     Sami Masala
     Talent Base Mikko Meriluoto
     • Digitalisering
     • HR
     • Management
     Mikko Meriluoto
     Mikko Mustakallio
     • Digitalisering
     • Lean agile
     • Lösningsarkitektur
     • Management
     Mikko Mustakallio
     Sakke Mustonen
     • Digitalisering
     • Lean agile
     • Service design och UX
     Sakke Mustonen
     Johannes Paarvala
     • Digitalisering
     Johannes Paarvala
     Talent Base Pia Pålson
     • Data management
     Pia Pålson
     Anu Peltola
     • CRM
     • Dataskydd
     • Digitalisering
     Anu Peltola
     • Lean agile
     Tuuli Pesonen
     Mesi Poittinen
     • HR
     Mesi Poittinen
     • Data Governance
     • Data management
     • Digitalisering
     Jouko Poranen
     Eero Puisto
     • Digitalisering
     Eero Puisto
     Vesa Purho
     • Lean agile
     Vesa Purho
     Jari Ratinen
     • Digitalisering
     Jari Ratinen
     Tuija Riekkinen
     • Digitalisering
     • Service design och UX
     Tuija Riekkinen
     Jouni Saarenpää
     • Digitalisering
     • HR
     • Management
     Jouni Saarenpää
     Tytti Söderström
      Tytti Söderström
      Hans-Christian Stoltz
      • Digitalisering
      • Service design och UX
      • HR
      Hans-Christian Stoltz
      • Data Governance
      • Data management
      Cora Tenebro Bravo
      Juha Tikkanen
      • Digitalisering
      • Försäljning
      Juha Tikkanen
      Dmitry-Ustinov-Talent-Base
      • Lösningsarkitektur
      • Service design och UX
      Dmitry Ustinov
      Sini Vartiainen
      • CRM
      • Dataskydd
      • Digitalisering
      Sini Vartiainen
      • Digitalisering
      • Lean agile
      • Försäljning
      Marja Viitala
      Reni Waegelein
      • Data management
      • Lean agile
      Reni Waegelein