”Bäst effekt av service design och användarcentrerad design uppnås av ett holistiskt tänkande, ett effektivt samarbete och genom att kombinera business och teknik.”

– Sakke Mustonen, Service Area Lead

Service design och UX

Vi förespråkar kontinuerlig, iterativ och lean digital service design. Digital effektivitet är våra ledord. För oss innebär användarcentrerad design att designprocessen för digitala tjänster baseras på realistisk och pålitlig information.

Praktiska metoder och ramverk för att säkerställa värdet av service och lösning kommer att hjälpa din organisation att lyckas med att uppnå digital effektivitet. Hur väl vi lyckas mäter vi genom KPIer som fastställts tidigt i processen.

Vi stöder dig och din organisation genom att förbättra kvaliteten på UX för enskilda tjänster och produkter. Vår specialitet är att integrera det sömlöst för ett smidigt genomförande, t.ex. hur design thinking kompletterar ett ramverk som SAFe.

Våra experter arbetar på portfolio-, program- och teamnivå för att styra och optimera en användarcentrerad implementeringsprocess.

Våra tjänster

Kontinuerlig optimering som hörnsten för digital experience

Vet du för lite om dina användare och kunder? Eller har du för mycket information? Har en tidigare testad lösning fungerat annorlunda i produktion än under testning? Är det faktiska värdet av tjänsten bara en gissning?

I designfasen är värdet av den planerade digitala tjänsten som bäst en gissning, även om det testas eller pilotas. Det är först i verkligheten och när tjänsten är i produktion som det sanna värdet visas. När man utvecklar digitala tjänster bör förmågan att snabbt reagera på förändringar eller optimering av prestanda vara ett fundament för arbetssättet.

Testning av en onlinetjänst eller app i designfasen räcker inte. Organisationen måste ha processer som ständigt utvecklar den digitala effektiviteten genom kontinuerlig validering, anpassning, förbättring och optimering. Detta är nödvändigt för att kunna utveckla det faktiska värdet av olika typer av användarupplevelser.

Vi hittar digitala affärsmöjligheter och förfinar dem till implementerade digitala tjänster.

Design Operations (DesOps) – Skala upp din User Experience Design

Vi är passionerade när det gäller Design Systems – och vet vi vet vad som behövs för att få dem att fungera i komplexa organisations- och utvecklingsmiljöer. Vi är väl förtrogna med hur team och organisationer behöver bibliotek för komponenter och stilmallar för att kunna fungera effektivt och samtidigt korta ner utvecklingstiden för olika lösningar.

Vår specialitet är att skräddarsy UX- och designprocesser och få dem att samspela med andra processer i lean agile miljöer i stor skala. En effektiv väg mot värdefulla användarupplevelser är endast möjlig om plattformar och processer fungerar tillsammans. Design Systems är ett levande, praktiskt och vardagligt verktyg för att nå ett fungerande samspel.

Vi är bäst när vi använder effektiva digitala serviceprocesser, verktyg och operationer för att säkerställa de ekonomiska lagren och möjligheten att skala lösningar på olika sätt. Vi garanterar digital effektivitet.

Fråga mer!

Sakke Mustonen, Service Area Lead

Sakke Mustonen