Vi är specialiserade på att förbättra digitala prestanda och effektivitet. I de flesta fall börjar detta med att minska intern komplexitet. Vi erbjuder dig insikt och expertis, särskilt inom user experience och arkitekturdesign. Vi utmärker oss också i omnichannel content management.

– Sami Masala, Service Area Lead

Digitalisering

Design av nya digitala tjänster är så mycket mer än en informationsteknisk utmaning. Användarupplevelsen är en otroligt viktig del, men ofta har man under konceptutvecklingen av digitala tjänster för konsumenter investerat mer i teknologin än i användarupplevelse.

Vad som ofta glöms bort när man skapar nya digitala kanaler och verktyg är att det finns människor som är arbetar med verktygen och i processer som måste ha en uppsättning fungerande verktyg för att kunna skapa de kundupplevelser som krävs för att få en framgångsrik affär.

Att med ett helikopterperspektiv titta över både IT-system som stöder företagets affärsverksamhet, den operativa modellen och säkerställa att det finns effektiva och lättanvända verktyg och processer som planerats för människor är en viktig del av helhetslösningen utöver teknisk kvalitet och användarupplevelse.

Med hjälp av CAPO™, en metod som Talent Base utvecklat tillsammans med sina kunder, kan vi garantera att alla viktiga perspektiv iakttas i planeringen och genomförandet av din lösning.

Vår långa erfarenhet av krävande globala projekt garanterar att våra kunder får tillgång till bästa möjliga expertis på konceptutveckling av digitala tjänster, planering och implementering av arbetsmetoder. Vi designar helhetslösningar inom såväl arkitektur och operativa modeller som processoptimering och skräddarsydda IT-lösningar.

I våra projekt arbetar vi oftast i gränsytan mellan affärsverksamhet och IT-implementering, där vi ansvarar för planering av nya digitala koncept, lösningsdesign samt projektledning av implementeringen från början till slut. Rollerna som projektledare, business analyst, solution designer, process designer, produktägare, scrum master, lösningsarkitekt och quality manager bl a är ofta där vi finns i våra olika kundprojekt.

Vår kompetens inom digitala tjänster omfattar bland annat:

  • Konceptutveckling av digitala tjänster
  • Content Management Solutions & Design
  • Web Content Management
  • eCommerce
  • Digital Asset Management
  • Analysis and Research

Fråga mer!

Sami Masala, Service area lead