”Information är makt, även i affärsverksamheten. Vårt mål är att göra den till en verklig resurs för företaget. I stället för datamuséer vill vi bygga en hållbar affärsverksamhet och signifikanta konkurrensfördelar. Därför tycker vi att den centrala frågan i informationshantering är vad man vill uppnå med informationen.”

– Tero Laatikainen, Service area lead

Data och analys

Företag och organisationer som använder sin data på ett smart sätt skapar sig konkurrensfördelar som gör de framgångsrika. Framtidens marknadsledare förstår möjligheter och ramvillkoren kring data/information och har tillgång till professionell informationshantering.

Idag och framöver kommer det ställas mycket högre krav i lagstiftning över hela världen hur man hanterar och skyddar information om kunder och privatpersoner. Det gör att Information Management kommer att bli ännu mycket viktigare för företagen.

Våra konsulttjänster täcker inte enbart rådgivning. Vi kavlar upp ärmarna och ser till att alla delområden för en lyckad informationshantering iakttas:

  1. Identifiering av affärsverksamhetens behov
  2. Ett systematiskt sätt att samla, specifiera och hantera data
  3. Förmåga att säkra datakvalitet
  4. Förmåga att extrahera information ur data
  5. En modell för att utnyttja och dela information med hänsyn till dataskydd och lagstiftning

Vi planerar lösningar som krävs för att utnyttja information vare sig det gäller digitalisering av tjänster, flerkanalshandel, automatisering av processer och machine learning, analys och hantering av kundrelationer.

I vårt planeringsarbete använder vi oss av de bäst beprövade metoderna samt branschens mest fungerande referensramar och modeller. Vi vet hur vi ska dela in även krävande projekt i hanterbara skeden och hur vi engagerar intressegrupper. Vår arbetsmodell kan liknas vid agila metoder (till exempel SAFe och SCRUM), men vi jobbar lika bra med projekt av traditionell vattenfallsmodell.

Våra många globala projekt inom informationshantering i olika branscher och våra nöjda kunder är det bästa beviset på hur vi har lyckats. Vår viktigaste uppgift är att skapa värde för våra kunder och alltid tänka på deras bästa.

Till våra tjänster hör bland annat:

  • Master Data Management (MDM)
  • Förbättring av datakvalitet
  • Data Warehousing
  • Big Data och Internet of Things (IoT)
  • Rapportering och analys

Fråga mer!

Tero Laatikainen, Service area lead

Tero Laatikainen