”Hos oss är kunddata och kundfokus mer än bara ord. Vi ser till att du får nycklarna till all hantering av utvecklande kundrelationer. Vi designar och implementerar lösningar som gör att du snabbt och effektivt kan erbjuda personifierade kundupplevelser i alla skeden av kundrelationen.”

– Sini Vartiainen, Service Area Lead

Kunddata och CRM

Avancerad kunddata utgår från kundens hela livscykel och strävar efter att öka dess värde. Vi definierar hur organisationens olika enheter och kundgränssnittet sammanlänkas med varandra så att din organisation kan bygga och utveckla kundrelationer med hjälp av värdeskapande data.

Vi ser till att din organisation har tillgång till rätt data i processer som omfattar hela organisationen, effektiva verksamhetsmodeller och ändamålsenliga tekniska lösningar.

Vi har gedigen kompetens inom följande områden:

  • Lösningsdesign och att ta fram kravspecifikationer för CRM-system
  • Kunddatalösningar och inbyggt dataskydd
  • Optimering och automatisering av processer inom marknadsföring, försäljning,
    och kundtjänst.
  • Hantering av innehåll inom kampanjer och marknadsföring.
  • Kartläggning, uppföljning och optimering av customer journeys
  • Utvärdering och val av CRM-system
  • Utveckling av rapporterings- och analysverktyg

Fråga mer!

Thomas Fleming, CEO