”Hos oss är kundfokus och CRM mer än bara ord. Vi ser till att du får nycklarna till all hantering av utvecklande kundrelationer. Vi designar och implementerar lösningar som gör att du snabbt och effektivt kan erbjuda personifierade kundupplevelser i alla skeden av kundrelationen.”

– Sini Vartiainen, Service Area Lead

Customer Relationship Management

Avancerad CRM iakttar kundens hela livscykel och strävar efter att systematiskt öka dess värde. Vi specificerar hur organisationens olika enheter och kundgränssnitt sammanlänkas med varandra och hur du kan bygga och utveckla kundrelationer med rätt data. Vi ser till att du har tillgång till högklassig data, processer som omfattar hela organisationen, effektiva verksamhetsmodeller och ändamålsenliga tekniska lösningar.

Vår kompetens inom CRM omfattar bland annat:

  • Solution design och specifikation för CRM-system
  • Lösningar för kunddata och inbyggt dataskydd
  • Optimering och automatisering av marknadsförings-, försäljnings-
    och kundtjänstprocesser
  • Hantering av kampanj- och marknadsföringsinnehåll
  • Kartläggning, uppföljning och optimering av kundstigar
  • Utvärdering och val av CRM-system
  • Utveckling av rapportering och analys