En Solution Designers berättelse: Taru Väre

‹ Om oss

Om hon hade fortsatt på den karriärbana som hennes första utbildning lett henne in på, hade Taru förmodligen inte varit en av Talent Bases framstående MDM-experter eller ordförande för DAMA Finland.


Förmågan att ta in och förstå enorma mängder komplex information och att omvandla det till något konkret har alltid varit utmärkande för Taru. Under hennes tidigare studier i konsthantverk hade den här tillgången blivit än mer uppenbar. Efter många turer så hamnade Taru på inköpsavdelningen hos Stockmann, och det var där som hennes fascination kring system slog ut i full blom. Långsamt men säkert påbörjade hon sin resa in i IT-världen. Att hoppa från en konstnärlig karriär till att jonglera data och analyser som konsult, är inte så märkligt som det först kan låta. Konsthantverket och hennes nuvarande jobb som holistisk solution designer liknar varandra i det att man åstadkommer något väldigt konkret med hjälp av kreativitet.

Första gången som Taru kom i kontakt med master data var i ett ERP-projekt där man utvecklade en omfattande operativ modell. Att jobba i ett holistiskt projekt tilltalade henne. Samtidigt som hon var verksam i ERP-projektet så tillbringade hon sina kvällar och helger med att läsa till IT-ingenjör. Medan hon jobbade med master data hos Stockmann så hittade hon en kurs i master data management, där någon Tero Laatikainen var lärare. Det var under den kursen som Taru insåg att det var MDM hon ville jobba med framöver. När kursen var avslutad gick det inte lång tid innan Talent Base annonserade ut en tjänst och där med vände Taru blad I sin karriär.

Nu har det gått nästan tre år sedan Taru kom till Talent Base. Hennes professionella resa under de här åren har varit exceptionell: hon har bland annat lett en komplex utrullning av en informationshanteringsmodell. Taru har en uttalad önskan att dela med sig av sina färdigheter och sin kunskap och att stötta alla i deras utveckling och i deras strävan efter att få göra det som de verkligen vill. Idag undervisar Taru i den samma MDM-kurs som ledde henne till Talent Base från första början.

”Något av de viktigaste och mest motiverande i det vardagliga jobbet är de superduktiga kollegorna. Det känns fantastiskt att veta att det alltid finns hjälp att hämta ifall man skulle köra fast”.

Genom hennes lösningsorienterade tillvägagångssätt ger Taru på daglig basis uttryck för holistisk solution design. Oavsett uppgift eller uppdrag så fokuserar hon alltid på lösningen framför problemet. ”Det bästa är när man uppnår konkreta resultat – något av värde och med en funktion” säger Taru. Hon drömmer om att i framtiden få möjligheten att coacha en stor organisation i affärsutveckling, med avstamp på styrelsenivå. Hon fascineras av möjligheten att genom utvecklingen av ett företags drift kunna förbättra medarbetarnas välmående, öka kundnöjdheten och effektivisera den dagliga driften.

Läs mer: Tarus profil