Hur det hela startade

‹ Om oss

Det hela började 2007, när Tomi Bergman, Mikko Meriluoto och Mikko Mustakallio slog sig samman. De hade arbetat tillsammans i olika konsultprojekt i flera år och under årens gång hade det blivit alltmer tydligt att de hade samma vision om den assistans som organisationer behöver i IT-projekt.

Från allra första början var grundartrion överens om att digital transformation kräver mycket mer än bara teknologisk modernisering. Tack vare deras varierande bakgrund kunde de kombinera expertis och metoder från såväl management consulting, design och ren teknologi och detta helhetsperspektiv visade sig snart bli framgångsrikt. Att ha ett tydligt och gemensamt språk i både organisationer och projekt var fundamentalt och det ledde til att Tomi, Mikko och Mikko skapade ett konsultbolag med fokus på holistisk solution design.

Under de första åren hade Talent Base bara en kund. Men ordet spred sig och antalet kunder ökade till tre för att snart vara tio olika bolag i kundbasen. Vinstdrivande redan från första året kunde företaget växa organiskt. Teamet behövde utökas med fler kollegor – medarbetare som värdesatte en kombination av arbete, integritet och öppenhet. Teamet började växa och välkomnade fler hårt arbetande, tvärvetenskapliga och holistiskt tänkande experter inom solution design.

Grundarna hade en gemensam vision om vilket slags företag de ville utveckla. De ville bygga en gemenskap där djup expertis går hand i hand med vardagshumor. De ville vara konsulterna som kunderna litar på och som inte skyggar från det svåra. De ville också skapa en miljö där konsulterna kände sig hemma. En välkomnande plats där alla kunde vara helt och hållet sig själva.

Och det är än idag Talent Base avgörande värdegrund.