Om oss

Vi kombinerar erfarenhet, data och teknologi och skapar digitala tjänster dina användare och kunder använder med glädje.

Talent Base står för erfarenhet och insikt när det kommer till solution design.

Vi är en grupp solution designers vars design ligger till grund för digitala tjänster världen runt. Vi är inte knutna till någon speciell teknologi eller leverantör som gör att vi alltid kan agera efter våra kunders bästa intresse.

Talent Base i siffror

2007

Grundat

9 M€

omsättning under 2018

65

Experter

63

Net Promoter Score (-100–100)

Våra principer

Lösningsorienterade

Vi är aktiva, självgående och framåtblickande experter som brinner för att lösa komplexa problem. Vi tror på holistiska tankesätt, experiment och kontinuerligt lärande när vi ska hitta den bästa lösningen och teknologin åt våra kunder.

Vi lyssnar

Vi är genuint intresserade av de människor och områden som vi arbetar med. Genom att uppmuntra en aktiv dialog strävar vi hela tiden efter att uppnå äkta samarbeten. Vi lyssnar och tar in olika åsikter och idéer och uppsöker aktivt feedback på vårt arbete.

Integritet

Vi är ärliga och öppna, och vi är inte rädda för att ta ens de svåraste samtalen. Vi levererar det vi har lovat, vi tar ansvar och vi står för det vi säger och gör. Vi har också mod att erkänna när vi har fel

Lojalitet

Vi är lojala mot varandra och våra kunder. Vi strävar efter långsiktiga samarbeten och värdesätter kontinuitet. Vi gör alltid det som är bäst för våra kunder.

Erfarenhet

Vi tror att äkta expertis och visioner är något som uppnås genom erfarenhet. Vi är pragmatiska experter inom våra områden och jobbar alltid på att bli ännu bättre. Vi växer genom att lära av varandra, dela erfarenheter och konstant sträva efter mer kunskap.

Lönsamhet

Vi är målinriktade och strävar efter att skapa konkret affärsnytta. Vi designar lösningar som främjar hållbar växt och långsiktigt vinstgivande. Genom att mäta resultat kan vi demonstrera det reella utbytet.

Hur det hela startade

Det hela började 2007, när Tomi Bergman, Mikko Meriluoto och Mikko Mustakallio slog sig samman. De hade arbetat tillsammans i olika konsultprojekt i flera år och under årens gång hade det blivit alltmer tydligt att de hade samma vision om den assistans som organisationer behöver i IT-projekt.

Läs mer

En Solution Designers berättelse

Timo Karsisto

Under de senaste tio åren har Timo arbetat i en rad agila projekt. Han anser att den viktigaste aspekten av en solutions designers jobb är att designa hållbara lösningar som är tillräckligt lätta att implementera.

Läs mer

Läs mer om våra tjänster, kundcase och vem vi är