Talent Base – ett Nordiskt företag med globala kunder

Med huvudkontor i Finland och vår nordiska organisation har vi en lång historia av samarbete med ledande nordiska och internationella företag och organisationer.

Vår omfattande erfarenhet tvärs globala branschorganisationer – gör oss till en trygg och praktisk partner. Vi är cirka 60 yrkesverksamma som alltid har investerat i kvalitet och framgång för våra kunder, vilket återspeglas i den exceptionellt höga kundtillfredsställelsen och långvariga kundrelationer.

Talent Base i Sverige

Vi har en lång historia i Sverige. En av de första kunderna och hörnstenarna i vårt företag var Sveriges mest kända och ledande globala företag som vi har lyckats tjäna fram till idag med framgång. Med en stark lokal närvaro och en solid kundbas i Sverige betjänar vi våra skandinaviska och internationella kunder från våra kontor i Stockholm och Malmö.

Vi erbjuder dig hjälp inom alla våra kompetensområden: data, teknik, digital erfarenhet och operativ excellens i Sverige.

Talent Base står för erfarenhet och insikt när det kommer till solution design.

Vi är en grupp solution designers vars design ligger till grund för digitala tjänster världen runt. Vi är inte knutna till någon speciell teknologi eller leverantör som gör att vi alltid kan agera efter våra kunders bästa intresse.

Talent Base i siffror

2007

Grundat

9 M€

omsättning under 2018

65

Experter

63

Net Promoter Score (-100–100)


Fråga mer!

Thomas Fleming, VD

Våra principer

Lösningsorienterade

Vi är aktiva, självgående och framåtblickande experter som brinner för att lösa komplexa problem. Vi tror på holistiska tankesätt, experiment och kontinuerligt lärande när vi ska hitta den bästa lösningen och teknologin åt våra kunder.

Vi lyssnar

Vi är genuint intresserade av de människor och områden som vi arbetar med. Genom att uppmuntra en aktiv dialog strävar vi hela tiden efter att uppnå äkta samarbeten. Vi lyssnar och tar in olika åsikter och idéer och uppsöker aktivt feedback på vårt arbete.

Integritet

Vi är ärliga och öppna, och vi är inte rädda för att ta ens de svåraste samtalen. Vi levererar det vi har lovat, vi tar ansvar och vi står för det vi säger och gör. Vi har också mod att erkänna när vi har fel

Lojalitet

Vi är lojala mot varandra och våra kunder. Vi strävar efter långsiktiga samarbeten och värdesätter kontinuitet. Vi gör alltid det som är bäst för våra kunder.

Erfarenhet

Vi tror att äkta expertis och visioner är något som uppnås genom erfarenhet. Vi är pragmatiska experter inom våra områden och jobbar alltid på att bli ännu bättre. Vi växer genom att lära av varandra, dela erfarenheter och konstant sträva efter mer kunskap.

Lönsamhet

Vi är målinriktade och strävar efter att skapa konkret affärsnytta. Vi designar lösningar som främjar hållbar växt och långsiktigt vinstgivande. Genom att mäta resultat kan vi demonstrera det reella utbytet.

En Solution Designers berättelse

Timo Karsisto

Under de senaste tio åren har Timo arbetat i en rad agila projekt. Han anser att den viktigaste aspekten av en solutions designers jobb är att designa hållbara lösningar som är tillräckligt lätta att implementera.

Läs mer

Läs mer om våra tjänster, kundcase och vem vi är