Vesa Purho

Seniorkonsult

  • Information management
  • Lean agile

På Talent Base jobbar jag främst inom serviceområdet för operativa verksamhetsmodeller.

Jag har en bred erfarenhet av utformning, utveckling, genomförande och hantering av företags processarkitekturer och affärsprocesser, speciellt inom innehållshantering och kundtjänst.