Tuija Riekkinen

Principal Consultant, Head of Omnichannel Content

  • Digitalisering
  • Innehållshantering

Jag är digitaliseringens arbetsmyra.

Det jag talar om kan jag också göra. Med händerna i leran lär man sig och samlar insikt. Jag har kompetens och erfarenhet inom hela digitaliseringskedjan: av strategi, konceptplanering av digitala tjänster, innehållsstrategi, funktionell specifikation av tjänster, utformning av innehållshantering samt av att leda teknisk implementering. Som bäst är jag i roller som förenar affärsverksamhet och IT. Jag är utbildad inom kommunikation.