Tomi Bergman

Partner | CEO | Principal Consultant

  • Data governance
  • Datahantering och kvalitet
  • Management

Jag leder expertteamet på Talent Base, min uppgift är att inspirera, möjliggöra, utveckla expertteamet samt övergripande ansvarig för Talent Base strategi, utveckling och ledning av Talent Base.

Jag är även expert inom globala IT-och affärs förändringsprojekt, och har sedan 1999 arbetat inom olika roller och uppgifter, som exempelvis strategikonsult, processkonsult, samt Solution Designer vilket gett ett bra fundament och förståelse med hantering stora och komplexa projekt från början till slut.

Mina viktigaste kompetensområden är data och Informationshantering speciellt med fokus på Master Datahantering.