Timo Karsisto

Principal Consultant

  • Digitalisering
  • Lean agile

Jag har sedan år 2005 jobbat med krävande IT-projekt i rollen som arkitekt, konsult, teamledare, teknisk projektchef, projektchef och lösningsdesigner.

Mina spetskompetenser är solution design och IT-arkitekturer samt innehållshantering och lösningar för e-handel och informationshantering. Jag har djup insikt och omfattande praktisk erfarenhet av olika IT-teknologier. Jag arbetar gärna i en nyckelroll, medan jag planerar och leder krävande helheter. Jag är utbildad diplomingenjör med inriktning på datornätverk. Utöver detta har jag många olika certifikat och genomförda kurser då jag ständigt försöker vidareutbilda mig.