Taru Väre

Senior Consultant | Service Area Lead, Processes

  • Datahantering och kvalitet
  • Metoder

Utöver att utveckla vårt företagsinterna metoder är jag även informationshanteringskonsult och utbildare inom Master Data Management (MDM)

Mest erfarenhet har jag inom master datahantering (MDM) och förbättring av datakvalitet.
Till mina uppgifter hör även utveckling av affärsprocesser, kravspecifikation, utveckling av rapportering och systemanskaffningsprojekt.
Jag vill hjälpa alla slags organisationer att dra full nytta av information som de äger.
Jag är IT-tradenom och certifierat dataproffs (CDMP).