Sari Tervonen

Senior Consultant

  • Digitalisering
  • Lean agile

Från operativ utförare till utvecklingschef – från utvecklingschef till agile mångkonstnär

I princip hela min karriär har jag verkat inom Telekomindustrin i många olika roller mot konsument och företagskunder, som chef och som specialist inom system- och processutveckling. Jag har en lång erfarenhet av krävande internationella projekt varav det längsta löpte över 7 år. Det har gett mig en djup erfarenhet av att arbeta mot olika kulturer och vad som krävs för att länka landsspecifika krav in i en total kravspecifikation.

Jag är van att agera i olika ledande roller som exemplevis produktägare och teamledare med fokus på att ge teamen bästa möjliga förutsättningar att nå uppsatta mål. Jag har varit med i transitionen från den traditionella vattenfallsmodellen in i de agila sätten att arbeta (SAFe) och jag är en Certified Scrum Product Owner.