Sara Fröberg

Consultant

  • Data management

Jag värdesätter Master Data; vikten av att förstå detaljerna i det stora hela och optimera flödet av data.

Jag gillar att uppnå hög datakvalitet och därigenom öka konkurrenskraften med hjälp av data. Jag har lång erfarenhet av att administrera master data, hantera datakvalitet och processer. På Talent Base är jag konsult inom serviceområdet informationshantering.