Mikko Lukkarinen

Senior Consultant

  • Digitalisering
  • Lean agile

Min styrka är att gestalta och strukturera även större helheter till en hanterbar form

Sedan år 2002 har jag samlat på mig en omfattande erfarenhet av IT-projekt med olika uppgifter och branscher.
Jag har bland annat jobbat som projekt-, testnings-, kvalitetschef, produktägare, förändringskonsult, utbildare, kravställare samt konceptskapare.
Jag hjälper gärna till med att omsätta teori till praktik och är helst en del av lösningen än ett problem.
Jag är speciellt intresserad av effektiva och användarvänliga tjänster samt av att skala och utnyttja Agile- och Lean-metoderna.

Blogginlägg av experten