Mesi Poittinen

Office Manager

  • HR

Välkommen till Talent Base!

Jag ansvarar för att Talent Bases dagliga funktioner fungerar och för vårt fina teams trivsel.
Jag är Talent Bases skyddsombud, arrangerar kundevenemang, ansvarar för anskaffningar och hjälper i IT-, ekonomi- och försäkringsärenden.
Jag bereder ärenden för ledningsgruppens beslut och stöder marknadsföringsdirektören i olika projekt.
Jag hjälper till också Talent Base AB med HR.
Min tradenom HSO-examen från Haaga-Helia har under över 15 års tid gjort det möjligt för mig att arbeta med mångsidiga administrativa uppgifter inom IT-branschen.