Leif Bohlin

Senior Consultant / Sales

  • Digitalisering
  • Lean agile
  • Lösningsarkitektur
  • Försäljning

Senior rådgivare och coach med arkitekturbakgrund, som genom övergripande förståelse säkerställer att affärsbehov och IT-stöd är sammankopplade så önskat resultat och flexibilitet uppnås inom digitaliseringsresan

Till er tjänst en senior rådgivare, coach och lösningsarkitekt med över 30 års erfarenhet inom arkitektur, digitalisering, IT-förändring, affärsutveckling och lösningsförsäljning.

Erfarenheten från både kundsidan och leverantörssidan i olika ledande positioner har gett mig en bra grund att förstå dagens behov av övergripande lösningsdesign och ”lean agile transformation” för att uppnå företagets strategiska mål och för att förbättra kundupplevelsen för sina kunder.

I mina åtagande har jag ofta arbetat med beslutsfattare och intressenter från affärs-sidan samt IT-sidan, men även med företagens externa leverantörer kring design, planering och införandefasen av förändringsprojekt avseende människor, processer och teknikstöd, oftast genom att arbeta och leda stora internationella team i olika projekt vilket även har utvecklat min kommunikationsförmåga.

Jag har en god övergripande förståelse för den komplexitet många företag har efter mångårig uppbyggnad av IT stöd med en mix av äldre kundanpassade system i kombination med moderna system som måste samexistera för att stödja nya behov samt affärskrav.

Jag har praktisk erfarenhet av att hantera denna komplexitet och hur man kan få nya konsumtionsbaserade molntjänster och traditionella IT-miljö att fungera tillsammans.

Inom Talent Base så arbetar jag med försäljning samt senior konsult inom arkitektur.