Laura Lönnqvist

Sales Manager (föräldraledig)

  • Försäljning

Jag är expert på serviceförsäljning och kundhantering

Jag har arbetat med försäljning av experttjänster och inom utveckling området samt av kundrelationer sedan år 2008. På Talent Base ansvarar jag för utveckling av försäljningen och upprätthållande av kundrelationer.

Till utbildningen är jag BBA och har även avlagt universitetsstudier i Sverige.