Laura Koskikallio

Seniorkonsult

  • Datahantering och kvalitet

Jag har över tio års erfarenhet av inhemska och internationella IT-projekt.

Mina arbetsuppgifter i stort antal projekt inom elektronisk ärendebehandling och informationshantering har varit förknippade med avbildning av information och processer, kravspecifikation, lösningsdesign och projekthantering. Som Talent Bases konsult har jag arbetat med olika områden av informationshantering samt processutveckling. Jag strävar efter att närma mig kundens utmaningar ur ett praktiskt perspektiv, på bästa möjliga sätt för kundens affärsverksamhet, samt att ge kundorganisationen nya perspektiv med utgångspunkt i min erfarenhet. Till mina styrkor hör att jag snabbt kan gestalta stora helheter och effektivt finna lösningar tillsammans med kunden, bland annat genom att använda olika faciliteringsmetoder. Till utbildningen är jag diplomingenjör.