Katja Leppälä

Principal Consultant

  • Data governance
  • Datahantering och kvalitet

Jag har arbetat med informationshantering och i synnerhet med Master data Management i mer än 15 år, varav flera år i drivit Master Data förändringar i stora företag

Min passion är att omvandla data till en tillgång för företaget. Jag har arbetat med Information Management och Master Data Management i mer än 15 år med fokus på Master Data förändringar i stora företag.

Jag är en erfaren medlare och tolk mellan företagets olika intressenter som exempelvis data, teknik och verksamhetsintressenter.
På Talent Base arbetar jag som Principal Consultant i vårt Information Management team.

Jag har en magisterexamen i nationalekonomi.