Katja Leppälä

Principal Consultant

  • Datahantering och kvalitet

Jag har arbetat med informationshantering och i synnerhet med Master data Management i mer än 15 år, varav flera år i drivit Master Data förändringar i stora företag

Min passion är att omvandla data till en tillgång för företaget.
Jag är en erfaren medlare och tolk mellan företagets olika intressenter som exempelvis data, teknik och verksamhetsintressenter.
På Talent Base arbetar jag som konsult och ledare för vår informationshanterings team.
Jag har en magisterexamen i nationalekonomi.