Kari Karstila

Senior Consultant

  • Data management

Jag har en lång erfarenhet från många områden inom informationshanterings utveckling

Mitt arbete är oftast karaktäriserat av noga utvalda metoder och modeller för att säkra en systematisk approach för att skapa tydlig förståelse och kommunikation i projekt. Mina roller har till största del involverat processmodellering för att beskriva affärsprocesser, flöden i organisationer samt terminologier, datamodellering för att klargöra koncept, artikulera informationsbehov och kravställningar.
De vanligaste uppgifterna jag har arbetat med inom informationshanteringsprojekt har exempelvis varit kravställning och livscykel hantering inom produktinformation.
Jag har dessutom arbetat mycket med metodutveckling för modellering och framtagande av specifikationer.