Jukka-Pekka Kääriäinen

Partner | Service Area Lead, digital services | Principal Consultant

  • Digitalisering
  • Lean agile
  • Management

Jag är ett proffs och en mångexpert inom digital lösningsdesign med ”hands-on” -attityd.

Jag leder, styr och planerar design av digitala tjänster, där lösningshelheten formas med hänsyn till slutanvändarens, affärsverksamhetens, organisationens och verksamhetsmodellernas perspektiv och utnyttjar informationsteknologi på bästa möjliga sätt.
Digitala webbtjänster, innehållshantering, arkitekturer och skalbara agila metoder, såsom SAFe, är mina specialkompetenser.

På Talent Base leder och utvecklar jag serviceområdet för digitala tjänster samt deltar aktivt bland annat i utvecklingen av Talent Bases CAPO®-verksamhetsmodell.