Jukka-Pekka Kääriäinen

Partner | Service Area Lead, Architecture Design | Principal Consultant

  • Dataplattformar & rapportering
  • Digitalisering
  • E-handel och omnikanal
  • Lean agile
  • Lösningsarkitektur
  • Management

Jag är ett proffs och en mångexpert inom digital lösningsdesign med hands-on attityd

Jag leder, styr och planerar design av digitala tjänster, där lösningshelheten formas med hänsyn till slutanvändarens, affärsverksamhetens, organisationens och verksamhetsmodellernas perspektiv och utnyttjar informationsteknologi på bästa möjliga sätt.

Digitala webbtjänster, innehållshantering, arkitekturer och skalbara agilametoder, såsom SAFe, är mina specialkompetenser.
På Talent Base leder och utvecklar jag tjänsteområdet för arkitektur, aktivt deltar i bland annat i utvecklingen av Talent Bases CAPO®-verksamhetsmodell samt många andra aktiviteter.