Juhani Lind

Senior Consultant

  • Digitalisering
  • Lean agile

Erfaren modellerare, affärsanalytiker, utvecklare, testingenjör, arkitekt, projektledare, mm = Med andra ord Solution designer!

Jag har över 32 års mångsidig, gedigen erfarenhet av att utveckla mjukvaru- och informationssystemslösningar tillsammans med rörliga komponenter från utvecklingsfasen hela vägen till produktion.
Jag har arbetat inom olika roller och faser inom lösningsutveckling, från genomförbarhetsstudier, utveckling till driftsättning och underhåll.
Och under min karriär har jag arbetat inom olika branscher som sjukvård, offentlig sektor, telekommunikation, pensions-, försäkrings- och bankverksamheter.
Det är en perfekt bakgrund och erfarenhet för en generaliserad specialist Solution designer som mig!
Jag uppskattar när jag kan dra nytta av mina styrkor: datamodellering, kravspecifikation, affärsprocessmodellering, Lean Agile ramverk, smidig projektledning, kvalitetssäkring och arkitektur tänkande.
Jag har lång erfarenhet av att utbilda och coacha de olika delarna som ingår i en lösning har gett mig massor av insikter i den dagliga utvecklingen i projekt och organisationer i hela Finland.