Juha Loukola

Senior Consultant

    Jag har jobbat mångsidigt inom planering av informationshantering och kurstjänster sedan år 1998

    Under de senaste åren har jag arbetat främst med att pussla ihop kundrelationssystem och andra IT-system i egenskap av informationsarkitekt och datamodellerare.
    Jag är skicklig på att uttrycka mig visuellt och intresserad av grafisk design i teknisk kommunikation och dess roll som möjliggörare av en intuitiv användarupplevelse.