Jaana Lounasmeri

Senior Consultant

  • Datahantering och kvalitet

Jag är expert på serviceprocesser i underhållsfasen

Jag har lång erfarenhet av utvecklings- och sakkunnighetsarbete inom serviceprocesser och verktyg.
Jag har arbetat i 19 år med utveckling av processer, verktyg och utbildning i en multinationell verksamhet.
Mina spetskompetenser är kravhantering och praktisk implementering.