Chriz Gadegaard

UX Consultant

  • Digitalisering
  • Service design & UX

Jag skapar fantastiska användarupplevelser, hela vägen från början till slut och förbi

Jag är en nyfiken UX-konsult med en agil verktygslåda och ett konceptdrivet tankesätt.
Jag skissar, skapar wireframes och gör snabba prototyper för att skapa produkter på plattformar samt testa och validera olika antagandena.
Målet är att förändra en ojämn komplex resa till en holistisk användarresa för digitala produkter som utvecklare och produktägare.
Det innebär att jag faciliterar innovationsprocessen mellan domänexperter, olika intressenter, affärsmål och användarnas förväntningar.
Min bakgrund ligger i industridesign och jag har examen inom digital design och produktion, jag har jobbat i den digitala industrin i mer än 20 år.