Arvo Perälä

Consultant

  • Datahantering och kvalitet

Affärsutveckling med fokus på datahantering

Jag brinner för all form av affärsutveckling och problemlösning och har en analytisk, kreativ och mänsklig förmåga inom dessa områden.
I mitt jobb använder jag min entusiasm till framför allt datahantering och kvalitet.
Hur data hanteras har stor betydelse för affärsverksamhet generellt och påverkar många olika affärsområden.
Även om jag själv primärt arbetar med datahantering och kvalitet, så tar jag alltid flera olika perspektiv i beaktning när jag går igång med ett projekt.
Vad uppgiften än är datamodellering, datakvalitet, processutveckling, affärsmanualer eller något helt annat, så finns det alltid ett större sammanhang och det är alltid med i bilden när jag arbetar.
Min förmåga att ta ett brett grepp om mina uppdrag har jag nog min mångsidiga bakgrund att tacka för.
Utöver datahantering och kvalitet har jag även arbetat inom finanssektorn samt medprojektledning och organisationsutveckling.
Jag är studerat inom datahantering, business och teologi.